Predstavitev problema

Zaradi hitrega tempa življenja in obveznosti, je danes težko najti primernega partnerja.

Za potrebe naloge ter s ciljem povečanja razumevanja med bodočimi pari sem oblikovala model ključnih kriterijev, ki vplivajo na odnose med pari in jih preslikala v računalniško podrt sistem za podporo odločanju - DEXi, razvit v sodelovanju med Univerzo v Mariboru, Fakulteto za organizacijske vede v Kranju in Institutom Jožef Štefan v Ljubljani, ki služi kot pomoč pri večparametrskem odločanju.

Program DEXi na pregleden in uporabnikom dostopen način omogoča večjo transparentnost in razumljivost določenih odločitev oziroma ocen po kriterijih.