http://www.medves.si/zapisi/zapisi_DS_11.php

DODATNA SKUPINA KEMIJA 2011

(šolsko leto 10/11)


 

Dodatna skupina kemije poteka v drugem polletju, vodi jo prof Darja Užmah.

 

Do sedaj opravljene ekskurzije:

 

Ekskurzija (in povezava na slike)

Datum

izvedbe

Čas

izvedbe

Trajanje

(ur.min)

Šolskih ur

(ur.min)

Skupaj

šolskih ur

Zavod za transfuzijsko medicino, Plinski muzej

5.10.10

1205 - 1805

6.00

8.00

8.00

Termoelektrarna Trbovlje

23.11.10

1205 - 1340

1.35

2.05

10.05

Talum, Messer

31.5.2011

700 - 1710

10.10

13.25

23.30*

 

*Ker mi podatki nekaterih ekskurzij niso bili posredovani, je to le delna vsota vseh ur, opravljenih na ekskurzijah


 

Splošni pogoji:

 

Pri dodatni skupini kemije v drugi ocenjevalni konferenci dobite eno oceno, ki se pripiše h kemiji. Pridobljena ocena je enakovredna ostalim ocenam pri kemiji in je pogoj za uspešno opravljen predmet kemija. Član dodatne skupine kemije, ki te ocene ne pridobi, ima popravni izpit iz kemije.

 


 

Predlogi in pripombe na: darja.uzmah@gess.si

 


 

site stats free